Contract prestări servicii

S.C. DAC EURO ADVANCE CONSULTING  S.R.L., cu sediul în loc. Rontău , nr. 197 , , comuna Sânmartin , județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/2532/2021, având cod fiscal 44999073 , e-mail: online@woxmarketing.com, telefon mobil 0770 998 518  și cont nr. RO89 BTRL RONC RT06 2132 3601  , deschis la Banca Transilvania Oradea în calitate de PRESTATOR, reprezentată prin Dumitrescu Andra .

A  intervenit prezentul contract de prestări servicii de promovare online , în următoarele conditii :

Obiectul Contractului

Realizarea de către prestator  a serviciilor de promovare online pentru  afacerea beneficiarului

Obiectul concret al prezentului contract constă în postarea sau publicarea unui articol publicitar despre afacerea produsele sau serviciile beneficiarului .

Aerticolul va conține un număr de cuvinte cheie ( keywords ) cu backlink-uri către site-ul beneficiarului .

Articolul va fi publicat într-un număr de domenii (site-uri ) web diferite ( bloguri personale , platforme web , portaluri web și alte rețele online)  cu autoritate a domeniului de minim 40 sau mai mare pe scara MOZ ( Moz domain authority ) .

Articolul poate să conțină și număr de imagini referitoare la afacerea/produsele/serviciile beneficiarului .

Numărul de domenii ( site-uri ) web și numărul de cuvinte cheie , backlinkuri și imagini din articol , este în conformitate cu pachetul de promovare solicitat/comandat  .

Rezultatele obținute în urma prestării acestor servicii de promovare online vor fi :

Creșterea notorietății sau recunoașterii afacerii beneficiarului , creșterea numărului de backlinkuri către site-ul beneficiarului ( atât backlinkuri do-follow cât și linkuri no-follow ) , creșterea numărului de cuvinte pentru care site-ul beneficiarului va fi găsit și accesat prin intermediul căutărilor în motoarele de căutare , creșterea poziției cuvintelor cheie în clasamentul motoarelor de căutare online și nu în ultimul rând creșterea traficului web organic rezultat din accesarea site-ului web al beneficiarului prin intermediul căutărilor în motoarele de căutare online .

Articolul va fi adaptat din punct de vedere al optimizării pentru fiecare postare-publicare în parte . Postarea articolului publicitar se va face în etape , pe parcursul unui termen de maxim 60-90 de zile de la semnarea contractului .

Definiții

Articol publicitar : Se referă la o narațiune scrisă sub formă de text care poate să includă și imagini , interesantă și atractivă , care are scopul de a face reclamă – promovare , unui produs, serviciu sau unui brand, de a genera trafic și de a spori reputia afacerii .

Autoritatea domeniului : Domain Authority sau DA pe scurt este în esență relevanța sau calitatea unui site web în funcție de motoarele de căutare. Termenul este dezvoltat de agentia SEO Moz și arată capacitatea de clasare a unui site web, precum și modul în care acesta va funcționa în mod competitiv în motoarele de căutare față de alții din nișa dvs. Un scor DA variază de la unu la 100. Un DA mai mare indică o șansă mai mare de clasare în rezultatele motorului de căutare, în timp ce un scor DA mai mic poate indica o clasare scăzută și o posibilă pierdere de trafic.

Backlink : Backlink-ul este un link situat intr-un alt site care face trimitere catre site-ul sursa. Backlink-urile sunt folosite pentru promovarea altor site-uri in afara motoarelor de cautare.

Cuvânt cheie ( keyword ) : Cuvintele cheie SEO (cunoscute și sub denumirea de „cuvinte cheie” sau „expresii cheie”) sunt termeni adăugați conținutului online pentru a îmbunătăți clasamentul în motoarele de căutare pentru acești termeni.

 

Pachetele de promovare disponibile  

vă rugăm să semnați în dreptul pachetului ales/comandat în coloana Comandă .

Nr

Denumire

Servicii

Preț pachet

Valoare rată lunară

Comandă

1

Silver

1 articol postat în 40 site-uri web

3 cuvinte cheie

3 backlinkuri

3 imagini

Postări rețele sociale

Distribuiri rețele sociale

6.000 lei

500  lei

 

2

Gold

1 articol postat în 60 site-uri web

5 cuvinte cheie

5 backlinkuri

5 imagini

Postări rețele sociale

Distribuiri rețele sociale

7.800 lei

650  lei

 

3

Premium

1 articol postat în 120 site-uri web

7 cuvinte cheie

7 backlinkuri

7 imagini

Postări rețele sociale

Distribuiri rețele sociale

14.400 lei

1.200  lei

 

 

Termenul contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 12 luni calendaristice începând de astăzi, data semnării contractului, data trecută la finalul prezentului contract.  Prelungirea valabilității contractului se va face cu acordul părților prin act adițional.

Valoarea contractului

Valoarea totală a prezentului contract este  cea aferentă valorii pachetului de promovare contractat de Beneficiar . Vă rugăm să bifați pachetul de promovare ales de dvs .

Nr

Denumire

Valoare

Achiziție

1

Silver

6.000  lei

 

2

Gold

7.800  lei

 

3

Premium

14.400  lei

 

 

Modalități de plată

Plata contravalorii serviciilor efectuate se va face în rate lunare , prin cash, ordin de plată, bilet la ordin, cec sau foaie de vărsământ .Serviciile contractate se plătesc în 12 ( doisprezece ) rate lunare egale în baza  prezentului contract. Factura aferentă serviciilor prestate va fi emisă în data de 20 a fiecărei luni calendaristice, având scadența până în ultima zi a lunii în care este emisă factura și va fi comunicată la adresa de email a beneficiarului . 

Recepția serviciilor

Pentru recepția serviciilor prestate, Beneficiarul va primi în termen de maxim 90 de zile de la încheierea prezentului contract , un raport de servicii , de tip text care o să conțină toate link-urile web unde a fost postat-publicat  articolul  .

Raportul de servicii se va livra beneficiarului prin intermediul adresei de email furnizate de către acesta la încheierea contractului .

Odată cu livrarea raportului de servicii și recepția acestuia de către beneficiar , serviciile se consideră livrate în întregime și la nivelul calitativ prevăzut de prezentul contract .

Beneficiarul are obligația să verifice realitatea și conformitatea lucrărilor atasate în raport în termen de maxim 10 zile lucrătoare .

Dacă există nelămuriri sau neconcordanțe Beneficiarul va anunța Prestatorul telefonic sau în scris . Beneficiarul va depune toate eforturile pentru remedierea sau corectarea eventualelor erori în cel mai scurt timp posibil .

Obligații

PRESTATORUL se obligă: 

  1. a) să asigure postarea, distribuirea și redistribuirea conținutului referitor la afacerea, produsele și serviciile beneficiarului în conformitate cu specificațiile ofertei din site-ul de prezentare https://promovarepremium.ro/tarife-promovare .
  2. b) să aducă la cunoștință beneficiarului orice situații neprevăzute care aduc la întârzierea realizării campaniei sau orice alte incidente care trebuie rezolvate urgent sau care pot afecta interesele beneficiarului.
  3. c) să livreze în termen de maxim 90 de zile de la semnarea contractului , un raport al activităților desfășurate pentru campania de promovare comandată/achitată și rezultatele obținute pentru campania desfășurată.

BENEFICIARUL se obligă: 

  1. a) să pună la dispoziția prestatorului informațiile necesare pentru realizarea în bune condiții a campaniei de marketing/promovare , respectiv să indice concret afacerea și produsele/serviciile care vor fi promovate, o descriere a afacerii sau produselor/serviciilor, imagini sau poze referitoare la afacerea sau produsele/serviciile promovate și cuvintele cheie , imaginile sau orice alte informații consideră că sunt importante .
  2. b) să își achite obligațiile de plată la termenele convenite în prezentul contract.

Garanții

Prestatorul garantează execuția la timp a serviciilor aferente pachetului de promovare achiziționat de către beneficiar . Prestatorul garantează că toate domeniile ( site-urile ) web unde va fi postat articolul beneficiarului au autoritate MOZ a domeniului de 40 sau mai mare de 40 . Restituim contravaloarea serviciilor achitate de către beneficiar , dacă încălcăm vreuna dintre aceste garanții .

Confidențialitate

TOATE DATELE SUNT STRICT CONFIDENTIALE.

Prestatorul și Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor cu caracter personal de care iau cunoștință părțile prin încheierea acestui contract. 

Forța majoră

În cazul apariției unor situații de forță majoră sau situații asimilate acesteia, partea care o invocă este exonerată de răspundere. După încetarea evenimentelor, părțile de comun acord vor hotărî continuarea sau încetarea contractului. 

Întârzieri și penalități

În cazul apariției unor întârzieri privind plata contravalorii serviciilor efectuate, prestatorul va percepe penalități de întârziere în cuantum de 1 %/zi, din suma totală restantă la plată în favoarea prestatorului pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea integrală a debitului înregistrat față de prestator.  

Rezilierea contractului

Rezilierea prezentului contract se va face cu acordul părților. Rezilierea de comun acord se va face doar după stingerea integrală a debitelor înregistrate de Beneficiar față de Prestator. Rezilierea unilaterală se va face doar în condițiile legii aplicabile. 

Litigii

În cazul apariției unor neînțelegeri sau litigii între părți, acestea vor fi soluționate mai întâi pe cale amiabilă. În condițiile în care litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă acestea pot recurge la instanța de judecată competentă pentru soluționarea litigiului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 Încheiat astăzi, ……./……../……………… , în două exemplare originale, prin corespondență electronică , câte unul pentru fiecare parte semnatară a contractului. 

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor